V Ogólnopolska Konferencja Orientalistyczna

Tradycja i nowoczesność w Azji i Afryce: współistnienie czy konflikt?

 

8-9 kwietnia 2019 r.
Sala im. prof. J. Brudzińskiego
Pałac Kazimierzowski Uniwersytetu Warszawskiego
Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa

 

http://pto.orient.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/52/2019/04/5-konferencja-PTO-2019.pdf