Language – Culture – Literature: East African Perspective

May 23-24, 2019

University of Warsaw, Poland

Venue: University of Warsaw Library, Dobra St. 56/66, Room 315

 

Organizator:

Katedra Języków i Kultur Afryki

Wydział Orientalistyczny UW