W dniu 27.02.2022 Prezydium Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN podjęło jednogłośnie uchwałę o poparciu uchwały Komitetu Socjologii PAN w sprawie zmiany zasad funkcjonowania oświaty publicznej prowadzonej w językach mniejszości z dnia 22.02.2022 r.