Profesor zw. dr hab. Edward Tryjarski

został Honorowym Członkiem
Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN
 
wybrany przez KNO PAN w dniu 8 czerwca 2009 roku
powołany na posiedzeniu plenarnym
Wydziału I Nauk Społecznych PAN
w dniu 5 listopada 2009 roku