Języki, kultury i społeczeństwa Afryki w procesie przemian

4 grudnia 2009

Pałac Tyszkiewiczów-Potockich
Uniwersytet Warszawski,
ul. Krakowskie Przedmieście 32
 

http://www.afrykanistyka.uw.edu.pl/aktualnosci/sesja-naukowa-jezyki,-kultury-i-spoleczenstwa-afryki-w-procesie-przemian