XXXIII Zjazdu Orientalistów Polskich

25 listopada 2009
godz. 9.00–17.45
Uniwersytet Warszawski, Pałac Kazimierzowski
Sala im. J. Brudzińskiego (parter)
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa

 

godz. 9.00 Otwarcie Zjazdu - prezes Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego prof. dr hab. Marek Mejor

sesja naukowa - godz. 9.20–12.00

godz. 9.20–9.40 dr Małgorzata Redlak: Arabskie wyroby metalowe z przełomu XIX i XX wieku. Na przykładzie zabytków ze z biorów Muzeum Narodowego w Warszawi

godz. 9.40–10.00 dr Marta Widy-Behiesse: Kształtowanie tożsamości muzułmańskiej we francuskojęzycznych krajach Europy

godz. 10.00–10.20 dr Katarzyna Górak-Sosnowska: Muzyka zaangażowana: hip-hop diaspory muzułmańskiej w Europie

godz. 10.20–10.40 dr Izabela Kończak: Motywy orientalne w twórczości Fazila Iskandera

godz. 10.40–11.00 mgr Adam Bednarczyk: Między sztuką a rozrywką – obraz eawase w okresie Edo

godz. 11.00–11.20 dr Beata Bochorodycz: Wpływ polityki państwa na rozw ój grup non profit w Japonii od lat 90. XX wieku

godz. 11.20–11.40 dr Krzysztof Ulanowski: Pomiędzy grzesznością a wybraniem. Relacja bóg-człowiek w mitologii mezopotamskiej

godz. 11.40–12.00 DYSKUSJA

przerwa: godz. 12.00–14.20

Walne Zgromadzenie członków
Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego
godz. 12.00 – pierwszy termin
godz. 12.15 – drugi termin

sesja naukowa - godz. 14.20–17.45

godz. 14.20–14.40 prof. zw. dr hab. Marek Dziekan: Kutba Ibn Aws zwany Al-Hadira (VI/VII w.)

godz. 14.40–15.00 prof. zw. dr hab. Hassan Jamsheer: Myśli Ibn Ruszda i Ibn Chalduna a reforma współczesnej władzy w świecie islamu

godz. 15.00–15.20 dr Andrzej Adamczyk: Autonomia państwa jako element kontynuacji między Imperium Osmańskim a Republiką Turecką

godz. 15.20–15.40 mgr Krzysztof Zdulski: Turcja a brytyjskie próby stworzenia antyfaszystowskiego frontu na Bałkanach w pierwszych miesiącach 1941 roku brytyjskie próby stworzenia antyfaszystowskiego frontu na Bałkanach w pierwszych miesiącach 1941 roku

godz. 15.40–16.00 dr Bartosz Wróblewski: Układ brytyjsko-jordański a sytuacja polityczna na Bliskim Wschodzie w latach 1948-1956

godz. 16.00–16.20 dr Radosław Bania: Brytyjska interwencja zbrojna w Kuwejcie w 1961 r.

godz. 16.20–16.40 dr Przemysław Turek: Kamień z Rosetty a kwestia macedońska. Kiedy polityka zastępuje naukę

godz. 16.40–17.00 dr Joanna Maj: Wojna chińsko-indyjska z 1962 roku a dyplomacja USA

godz. 17.00–17.20 prof. dr hab. Marian Bałczewski: Znaczenie staropolskiej znajomości tureckiego Wschodu w życiu i twórczości Adama Mickiewicza

godz. 17.20 –17.40 DYSKUSJA

Zamknięcie Zjazdu