KONFERENCJA NAUKOWA
na temat kultur, języków i literatur ludów Azji i Afryki

20 października 2010, godz. 1000-1730
Sala im. prof. J. Brudzińskiego
Pałac Kazimierzowski, Uniwersytet Warszawski
Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Polskie Towarzystwo Orientalistyczne
Wydział Orientalistyczny UW
 
1000 --- Otwarcie konferencji: prof. zw. dr hab. Marek Mejor (prezes PTO)
dr Katarzyna Górak-Sosnowska, Transpłciowość w świecie islamu – uwarunkowania i wyzwania
dr Marcin Grodzki, Nowy przyczynek do badań nad zakresem wpływu języka syryjskiego w Koranie
dr Marta Widy-Behiesse, Współczesna kultura arabsko-muzułmańska w Europie - wybrane aspekty
dr Beata Abdallah-Krzepkowska, Metaforyka pojęć wchodzących w skład pola semantyczno–leksykalnego MIŁOSIERDZIA w Koranie
dr Agata S. Nalborczyk, Czy we współczesnym języku perskim istnieje rodzaj gramatyczny?
dr Maciej St. Zięba, Polskie przekłady „Sutry serca Prajnaparamity”
dr Ołena Łucyszyna, Ateizm w Sankhja-sutrach i Sankhja-sutra-wrytti
dr Przemysław Turek, Asyryjski, syryjski, aramejski - zagadnienia języka i etnosu
prof. dr hab. Marian Bałczewski, Turcja Osmańska w świetle piśmiennictwa polskiego epoki saskiej
dr Izabela Kończak, Tożsamość feministyczna w Palestynie na początku XX wieku. Studium jednego przypadku
mgr Bartosz Kowalski, Czy program Xibu Da Kaifa ma znaczenie? Próba oceny społeczno-ekonomicznych skutków Programu Rozwoju Zachodu i jej wpływu na wioskę mniejszości etnicznej. Studium wioski Shangsongzidi
 
Podczas konferencji Wydawnictwa UW zorganizowały wystawę książek o tematyce orientalistycznej, połączoną z ich sprzedażą.