XI Światowy Dzień Poezji

ustanowiony przez UNESCO

12-14.04.2011

 

11.04.2011 Przyjazdy gości.

godz. 19.00 Otwarcie wystawy konkretnej poezji „Absinthe” Juliusza Erazma Bolka na podstawie wierszy z książki „Abracadabra”, Kawiarnia „Na placu Cafe”, Plac Grzybowski 2, Warszawa.

12.04.2011

godz. 11.00 Inauguracja imprezy w Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza, Warszawa, Rynek Starego Miasta 20.

Wręczenie Jantarowego Medalu Elçinovi Isgenderzade z Baku za zasługi dla rozwoju międzynarodowych kontaktów literackich oraz tomu jego wierszy w przekładzie na język polski.

Prezentacja poezji azerbejdżańskiej, tureckiej, rosyjskiej, twórców z Londynu, USA, Bułgarii, Łotwy, Słowacji, Serbii, Wilna i Polski.

Wręczenie nagrody twórcy słowackiemu za przekłady z literatury polskiej.

Uhonorowanie Nagrodą Światowego Dnia Poezji poety polskiego (tom wierszy w języku polskim i angielskim).

Nagroda dla poety zagranicznego, piszącego w języku polskim.

Występ zespołów artystycznych z Wilna, Polski, Azerbejdżanu, Węgier

godz. 15.00 O nowoczesnych formach publikacji książek – prezes Rafał Czachorowski.

godz. 15.30 Spotkanie z redakcją „Miesięcznika”.

godz. 16.00 Literacki Londyn (grupa PoEzja Londyn).

godz. 17.00 Sesja literacka poświęcona literaturze azerskiej i tureckiej.

godz. 19.00 Poetyckie imieniny Juliusza Bolka: poeci poetom czytają wiersze.

13.04.2011

godz. 9.00 Wyjazd poetów zagranicznych na występy Zespołu Mazowsze do Karolina.

godz. 16.00 Zwiedzanie Starego Miasta. Oprowadza Sebastian Łabęda, przewodnik i etnograf.

godz. 19.00 Poeci poetom czytają wiersze.

14.04.2011

godz. 10.00 Liceum w Łomiankach k. Warszawy – spotkanie z poezją i pieśniami azerskimi oraz z poezją turecką.

godz. 18.00 Biblioteka Publiczna im. W. Gomulickiego w Ostrołęce – spotkanie z poezją i pieśniami azerskimi oraz z poezją turecką.

godz. 20.00 Kadzidło, Biblioteka Publiczna – spotkanie z poezją i pieśniami azerskimi oraz z poezją turecką.

15.04.2011

godz. 11.00 Centrum Kultury w Żyrardowie: spotkanie z poezją i pieśniami azerskimi oraz z poezją turecką.

godz. 17.00 Występ artystów z Azerbejdżanu w Ośrodku Edukacji Kulturalnej (Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 40).