Międzynarodowa Konferencja
 
 
 

17 maja 2011 Warszawa