Konferencja

East Asia After Global Financial Crisis

4-5 czerwca 2012 r.
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
Uniwersytetu Łódzkiego