II Międzynarodowe Sympozjum Turkologiczne
„Współczesna turkologia – problemy i perspektywy”
The Second International Symposium of Turkology
"Questions and Developments of Modern Turkology Studies"
II. Uluslararası Türkoloji Sempozyumu
"Başarı ve Zarflarıyla Çağdaş Türkoloji"

12-14.09.2012, Uniwersytet Warszawski

organizator: Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej Wydziału Orientalistycznego UW