Ogólnopolska konferencja
Islam w Europie - nurty, tendencje i oczekiwania
 
10.10.2012 (środa) godz. 10.00-19.00
Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
dawny BUW, sala 308
 

organizator: Zakład Islamu Europejskiego Wydziału Orientalistycznego UW

http://islam-eur.orient.uw.edu.pl/program_islam_w_Europie_2012.pdf