e-book

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe w rejonie Bliskiego Wschodu
i Północnej Afryki (MENA) u progu XXI wieku
 

http://kbwipa.uni.lodz.pl/download/MENA_2012.pdf