Researching Japan in Social Sciences & Humanities

 

24-25 April 2013, Warsaw, Poland

 

organizatorzy:

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN
Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszyńskiego
Instytut Socjologii UW
Akademia Leona Koźmińskiego