VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa
 
Azja w XXI wieku: wyzwania, dylematy, perspektywy
refleksje nad gospodarką, polityką, bezpieczeństwem, kulturą i edukacją
współczesnej Azji

 

16-17 maja 2013, Toruń

 Towarzystwo Azji i Pacyfiku
Fundacja Wspierania Współpracy Międzynarodowej imienia Profesora Czesława Mojsiewicza
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w Toruniu

oraz