Power of Identity. Iranian World in Research

Międzynarodowa Konferencja Iranistyczna

15-16.04.2013

http://iranistyka.orient.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/9/2013/08/CONFERENCE-PROGRAM.pdf

obrazek