I Ogólnopolska Konferencja Orientalistyczna

 Orientalistyka a potrzeby współczesności –

tematy, perspektywy, metodologie
 

oraz Warsztaty dla Młodych Orientalistów

"Wielokulturowość - tolerancja - etyka"

 

14-15 października 2013

Warszawa
Uniwersytet Warszawski, Pałac Kazimierzowski
Sala im. prof. J. Brudzińskiego
 
organizatorzy:
olskie Towarzystwo Orientalistyczne
Komitet Nauk Orientalistycznych PAN
Wydział Orientalistyczny UW